Funktionsrättskonferens

fre 09:30 (01/12-2017)  -  fre 15:30 (01/12-2017)
Dalheimers Hus

Funktionsrättskonferens inför Internationella funktionsrättsdagen, för att mobilisera för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Medverkande: 

Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

Bengt Westerberg, tidigare socialminister, "pappa" till LSS- och assistansreformen

Ritva Gonzalez, samordningschef Jämlikt Göteborg

Eva Olofsson, ordförande beredningen för primärvård och omsorg, SKL

 

ANMÄLAN

Anmäl ditt deltagande senast den 24 november genom att fylla i formuläret som finns här.

 

PROGRAM

9.30 Registrering. Kaffe/te och smörgås serveras.

9.45 Introduktion till dagen. Pia Emanuelsson, ombudsman HSO Göteborg

10.00 Funktionsrätt – vad innebär detta nya begrepp? Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

10.30 Frågestund med Lars Ohly

10.50 Paus med mingel

11.10 LSS och personlig assistans – var står vi nu och vad behöver hända för att säkra mänskliga rättigheter? Bengt Westerberg, socialminister 1991-94, ”pappa” till LSS- och assistansreformen

11.40 Frågestund med Bengt Westerberg

12.00 Lunch (kan köpas i Restaurang Fritz)

13.00 Jämlikt Göteborg – hur skapar vi den jämlika staden även för personer med funktionsnedsättning? Ritva Gonzalez, samordningschef Jämlikt Göteborg

13.30 Frågestund med Ritva Gonzalez

13.50 Paus med kaffe/te och kaka

14.10 Sveriges kommuner och landsting – var står SKL i funktionshinderpolitiken? Presentation av SKL:s nya ställningstaganden inom funktionshinderområdet. Eva Olofsson, ordförande för beredningen för primärvård och omsorg (SKL)

14.40 Frågestund med Eva Olofsson

15.00 Kort paus

15.10 Summering av dagen

15.30 Dagen avslutas

 

BAKGRUND

Internationella funktionsrättsdagen äger rum den 3 december varje år. Funktionsrättskonferensen 2017 hålls för att uppmärksamma denna viktiga dag. Internationella funktionsrättsdagen instiftades av FN år 1992 och syftar till att öka stödet för lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning inom alla samhällsområden. Funktionshinderrörelsen i Göteborg vill använda denna dag för att kraftfullt lyfta den politiska frågan om lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla olika delar. Med dagens samhällsutveckling är frågan helt akut!

MÅLGRUPP: Konferensen vänder sig till funktionshinderrörelsen samt till politiker och tjänstepersoner i Göteborgs Stad.

KOSTNAD: Det är kostnadsfritt att delta på konferensen. Lunch finns att köpa i husets restaurang eller i andra näraliggande restauranger. 

TILLGÄNGLIGHET: Lokalen är tillgänglig för personer med rörelsenedsättning. Lokalen har hörslinga. Konferensen teckenspråktolkas. Konferensdeltagare ombeds att undvika starka dofter, samt att ha mobilen avstängd. 

BOKBORD: Funktionshinderföreningar kommer att ha bokbord och presentera sina verksamheter i anslutning till konferensen. Föreningar som vill ha bokbord ska anmäla detta via denna länk.

ARRANGÖRER: Funktionsrättskonferensen arrangeras av HSO Göteborgs 47 medlemsföreningar i samarbete med FUB Göteborg. HSO Göteborg, SRF Göteborg och DHR Göteborg finansierar arrangemanget.

FRÅGOR: Frågor om konferensen besvaras av Pia Emanuelsson, ombudsman, HSO Göteborg. pia.emanuelsson@gbg.hso.se