Forum jämlik stad - att jobba på tvärsen

tors 09:00 (24/05-2018)  -  tors 12:00 (24/05-2018)
Dalheimers Hus

Jämlikhet är en komplex fråga som ryms inom flera av kommunens verksamheter. Vi ser behov av tvärsektoriellt arbete, hur öppnar vi upp och skapar utrymme? Och vad gör man om linjen svajar? Det och mycket annat, som styrningskrockar och demokratiska dilemman, handlar Forum om. Välkomna till föreläsningar och diskussion den 24 maj.

Föreläsare

Petra Svensson, fil. dr i offentlig förvaltning, GU

Petra har disputerat i ämnet offentlig förvaltning med inriktning mot tvärsektoriell styrning. Hon kommer att föreläsa utifrån sin avhandling Cross-Sector Strategists. Dedicated Bureaucrats in Local Government Administration som lades fram vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, i januari i år. Fokus är den strategiska funktionen i offentlig sektor, hur rollen uppstått, vilka utmaningar den innebär, och hur den kan tolkas utifrån ett styrningsperspektiv. Föreläsningen följs av en diskussion på temat. Läs mer om Petra Svenssons avhandling här!

Nakisa Khorramshahi, strateg Jämlikt Göteborg, Göteborgs Stad

Nakisa presenterar Göteborgs Stads program för en jämlik stad. Programmet är ett styrande dokument för hela staden som sätter riktning för jämlikhetsarbetet från i år fram till 2026. 

Tid och plats

Datum: 24 maj

Tid: 09:00 - 12:00 

Plats: Dalheimerssalen på Dalheimers hus 

Adress: Slottsskogsgatan 12 

Det bjuds på kaffe och te från 08.30. Fika med smörgås serveras i pausen. 

Varmt välkomna!

Anmälan

Anmäl dig här senast måndag 21 maj.