Föreläsning | Visa färg: Samtidskonst från Sápmi

ons 18:00 (14/03-2018)  -  ons 19:00 (14/03-2018)
Röda Sten Konsthall

Om språk, land, identitet och motstånd i konsten. I en föreläsning ger Jan-Erik Lundström sina reflektioner kring valda konstnärskap från Sápmi idag. Lundström är curator, kritiker och historiker i samtidskonst, bildkultur och fotografi. Han är idag direktör för Samisk senter før samtidskunst och har tidigare varit chef för Bildmuseet, Fotografiska museet och Norrbottens museum. Som curator har han gjort flera större utställningar och biennaler. Han är skribent och redaktör för publikationer så som Thinking Photography – Using Photography, Contemporary Sami Art and Design, Britta Marakatt-Labba: Broderade berättelser, Ursula Biemann: Mission Reports, och Irving Penn: Photographs.

Foto: Hendrik Zeitler

---

Show Colour: Contemporary Art from Sápmi

Wednesday, 1 March, 6 pm

A lecture on language, land, identity and resistance through the arts. Jan-Erik Lundström presents his reflections on chosen contemporary artists from Sápmi. Lundström is a curator, critic and historian of contemporary art and photography. He is the Director of the Sami Center of Contemporary Art and the former Director of Bildmuseet, Fotografiska museet and Norrbottens Museum. He has curated a large number of exhibitions and biennials. He is the author and editor of many books, including Thinking Photography – Using Photography, Contemporary Sami Art and Design, Nordic Landscapes, Tankar om fotografi, Ursula Biemann: Mission Reports, and Irving Penn: Photographs.

Photo: Hendrik Zeitler

 

(Informationen kommer från detta Facebook-event).