Föreläsning med Leandro Schclarek Mulinari

tors 14:00 (14/12-2017)  -  tors 17:00 (14/12-2017)
Folkhögskolan i Angered

Välkommen till Folkets Hus i Hammarkullen! 

Under tre föreläsningstillfällen belyser vi temat ETT SVERIGE I RÖRELSE från några olika utgångspunkter. Vi vill på detta sätt stimulera till ett samtal om såväl vilka vi är som bor i Sverige, som vart vi är på väg som nation. Föreläsningarna vänder sig till alla som har intresse av dessa frågor. De hålls på svenska, men alla föreläsare tar hänsyn till att många i publiken inte har svenska som sitt modersmål. Vi hoppas många kommer som förstår svenska, men kanske inte bott så många år i Sverige. Det kommer att bli tillfälle till diskussion vid varje föreläsning. 

Ikväll föreläser Leandro Schclarek Mulinari på temat: ”Erfarenheter av ras och etnisk profilering. Hur tar det sig uttryck i Sverige? Vilka drabbas? Vad säger polisen?” Han är doktorand i kriminologi på Stockholms universitet och arbetar för närvarande med dessa frågor tillsammans med Civil Rights Defenders.

(informationen kommer från detta Facebook-event)