Föreläsning med Jesper Strömbäck

tors 18:00 (16/11-2017)  -  tors 21:00 (16/11-2017)
Folkets Hus Hammarkullen

Välkommen till Folkets Hus i Hammarkullen! 

Ikväll talar Jesper Strömbäck på temat: ”Utan invandring stannar Sverige”. Han har skrivit en bok med samma titel. Han är professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. 

Under tre föreläsningstillfällen belyser vi temat ETT SVERIGE I RÖRELSE från några olika utgångspunkter. Vi vill på detta sätt stimulera till ett samtal om såväl vilka vi är som bor i Sverige, som vart vi är på väg som nation. Föreläsningarna vänder sig till alla som har intresse av dessa frågor. De hålls på svenska, men alla föreläsare tar hänsyn till att många i publiken inte har svenska som sitt modersmål. Vi hoppas många kommer som förstår svenska, men kanske inte bott så många år i Sverige. Det kommer att bli tillfälle till diskussion vid varje föreläsning. 

(informationen kommer från detta Facebook-event)