Föreläsare Isabel Engwall

ons 18:00 (22/11-2017)  -  ons 20:00 (22/11-2017)
Göteborgs Dövas Förening

Normkritisk språkperspektiv - Hörselteknologi och ljud tar plats 

”Döva genom historien har utsatts för förtryck pga hörselnormen.

Vad händer idag? Har kampen för teckenspråk lönat sig? 

Känn till historien och förhindra upprepning av samma misstag!” 

Fikaförsäljning finns!

välkomna!

Arrangeras av Göteborgs Dövas förening

(informationen kommer från detta Facebook-event