FeministBar: Tema hår

tis 18:00 (07/11-2017)  -  tis 21:00 (07/11-2017)
Föreningen Atalante

(For english, scroll down)

Vad betyder hår för dig? Och hur påverkas vi av hår eller avsaknaden av hår idag? Vad är en respektabel frisyr för en kvinna? Hur bemöts vi utifrån det hår vi har, inte har eller valt att ha? Och vilka normer finns och vilka upprätthålls med hjälp ditt hår, på huvudet eller på kroppen?

Hår är temat för denna omgångens FeministBar och vi har bjudit in Salem Yohannes, Gunilla Ölund Wingqvist samt Denise Olsson Bergqvist för ett samtal om normer kring hår på Atalante. 

Salem Yohannes, verksam som föreläsare och dansare med en kandidatexamen i Statsvetenskap. Salem är aktuell med sin föreläsning "Don't touch my hair" som tar tag i kontroversiella frågor om afrohår, genus och ras. Hon tar tag i frågor som varför är afrohår ett problem? Varför är det negativt laddat och varför bär svarta kvinnor i maktpositioner mestadels rakt hår? 

Gunilla Ölund Wingqvist, 51 år, civilingenjör, och mamma till två tonårspojkar. Arbetar på Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum. Började för några år sedan tappa sitt hår på grund utav Alopecia. ”Det gick långsamt och smygande, i början trodde jag att det bara var för att mitt hår var trött och torrt, kanske hade det något att göra med åldern? Eller stress? Jag började förstå att det var ett ”onormalt” håravfall när jag tappade ögonfransar och fick en kal fläck på huvudet.” 

Denise Olsson Bergqvist, 26 år gammal. Feminist och aktivist bosatt i Uddevalla. Jobbar på att krossa patriarkatet hela dagen, arbetar som Samhällsvägledare och arrangör med fokus på jämställdhet i regnbågens alla färger. Med dialogen som ett verktyg och olika former av aktivism, vill Denise lyfta viktiga frågor, öppna för samtal, öka kunskap och med verbala kängor fortsätta kämpa för mänskliga rättigheter som ska vara självklarheter.

Fri entré, varmt välkomna!
____________________________________________________________________

What does hair mean to you? And how are we affected by hair or the lack of hair today? What is a respectable haircut for a woman?

How do we deal with the hair we have, don’t have or choose to have? What standards are there and which are maintained with your hair, on your head or body?

Hair is the theme of this FeministBar and we have invited Salem Yohannes, Gunilla Ölund Wingqvist and Denise Olsson Bergqvist for a artist talk about the standards of hair at Atalante.

Salem Yohannes, working as a lecturer and dancer with a bachelor's degree in Political Science. Salem is current with her lecture ”Don't touch my hair" that addresses controversial questions about afrohair, gender and race.She addresses questions that ’why are afrohair a problem? Why is it negatively charged and why do black women in high positions mostly wear straight hair?’

Gunilla Ölund Wingqvist, 51 years, civil engineer, and mother of two teenage boys. Works at the University of Gothenburg Environmental Science Center. Started a few years ago losing her hair due to Alopecia. "It went slowly and stealthy, at first I thought it was only because my hair was tired and dry, maybe it had something to do with my age? Or stress? I began to understand that there was an "abnormal" hair loss when I dropped eyelashes and got a bare spot on my head. "

Denise Olsson Bergqvist, 26 years old. Feminist and activist resident in Uddevalla. Working on smashing the patriarchate all day, Have a job as a community leader and organizer focusing on gender equality in all the colors of the rainbow.With dialogue as a tool and different forms of activism, Denise wants to raise important issues, open for conversation, increase knowledge, and with verbal boots continue to fight for human rights to be a matter of course. 

Free entrance, welcome!

(informationen kommer från detta Facebook-event)