EU-FRUKOST

tis 09:00 (20/03-2018)  -  tis 10:30 (20/03-2018)
Stadsbiblioteket

Hur kan EU-arbete bidra till att främja den psykiska hälsan? Forskning visar att stress blivit den vanligaste orsaken till sjukdom bland arbetstagare i hela EU. Och mer än dubbelt så många barn i Sverige lider av psykisk ohälsa idag jämfört med för tio år sedan.

Lär dig om EUs handlingsprogram för psykisk hälsa och välbefinnande. Det kommer att ges exempel på EU-projekt och europeiska nätverk som arbetar för att främja den psykiska hälsan. Syftet är att visa på att EU kan vara ett verktyg i det lokala och regionala arbetet när det gäller att motverka den psykiska ohälsan.

Frukostmacka serveras från 09.00, programmet startar 09.15

EU-frukosten sker i samverkan mellan Göteborgs Stad, GR, VGR och EDGR.

(informationen kommer från denna sida).