Elsa Laula och skrivande samiska kvinnors antikoloniala kamp

tors 17:30 (26/04-2018)  -  tors 19:00 (26/04-2018)
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Elsa Laula och skrivande samiska kvinnors antikoloniala kamp

Elsa Laula Renberg (1877-1931) var en samisk renskötare, barnmorska och medborgarrättsaktivist. "Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena" (1904) var en stridsskrift som följdes upp av ett betydelsefullt organisationsarbete i Sápmi. Sin kraft hämtade hon bla. från den tidens kvinnorörelse och vid sidan av lokala och regionala sammanslutningar organiserade hon samiska kvinnor i en egen förening. Det är till minne av det stora landsmöte som Laula sammankallade till 1917, och vars ordförande hon var, som samerna idag firar sin nationaldag 6 februari.

Vuokko Hirvonen är professor emerita i samisk litteratur vid Sámi Allaskuvla i Norge. Hennes avhandling "Sámeeatnama jienat - sápmelas nissona bálggis girjecállin" (1998) var den första avhandlingen som publicerades på samiska. 2008 kom den engelska översättningen med titeln "Voices fram Sápmi. Sámis Women's Path to Authorship". I avhandlingen analyserar Hirvonen hur samiska kvinnor alltsedan Elsa Laula har gjort det skrivna ordet till sitt.

Nu besöker Vuokko Hirvonen Göteborg med ett föredrag om Elsa Laula och andra skrivande samiska kvinnors antikoloniala kamp under 100 år. Föredraget är en del av VitKrit. Seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst vid Göteborgs universitet.

Alla välkomna!

OBS! Lokal: T219, Olof Wijksgatan 6, Göteborg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Gamla Hovrätten precis i början av backen upp till Humanisten)

Mer information om VitKrit och hur du kan skriva upp dig på vår mejllista:

https://hum.gu.se/forskning/forskarnatverk/vitkrit

Vuokko Hirvonen undervisar även på masterkursen Litteratur och vithetskritik vid Göteborgs universitet:

https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=LV2161