Cause of death: Women

fre 09:00 (24/11-2017)  -  fre 16:00 (24/11-2017)
Burgårdens utbildningscentrum

Välkommen på konferens den 24 november, med anledning av FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. 

ANMÄL DIG HÄR!

Program

9:00 Registrering och fika

9:30 Inledning

9:45 Könsbaserat våld mot kvinnor -en global människorättskris. Katarina Bergehed

10:45 Vernisage av utställningen CAUSE OF DEATH: Woman

11:30 Tjejers utsatthet för våld i nära relationer - ett osynligt problem? Mikis Kanakaris

12:30 Lunch

13:30 Hatbrott och kön - varför ses inte könsbaserade kränkningar som hatbrott? Görel Granström

14:30 Fika

15:00 Reflektioner över utställningen CAUSE OF DEATH: Woman

15:15 Jämställdhetsmyndigheten och nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Representant från utredningen om inrättande av en jämställdhetsmyndighet

15:30 Panelsamtal med förändrare på området

16:00 Dagen avslutas

Medverkande

Katarina Bergehed, Amnesty Sverige

Katarina Bergehed är sakkunnig inom kvinnors rättigheter och sexuella, reproduktiva rättigheter vid Amnesty Sverige. Arbete för att bekämpa könsbaserat våld innefattar bland annat utredningar på plats i många av världens länder. Amnesty dokumenterar människorättskränkningar och bedriver påverkansarbete på makthavare och andra för att få till stånd en förändring.

Mikis Kanakaris, 1000 möjligheter

Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare på stiftelsen 1000 möjligheter. Han är utbildad ICF-coach och har bland annat drivit ett HVB-hem samt arbetat med våldsutövare inom Kriminalvården och på häktet. Stiftelsen 1000 möjligheter hjälper och stärker barn och unga och arbetar förebyggande för ett jämställt samhälle fritt från våld. Dagens föreläsning sätter fokus på det sexuella våld unga tjejer utsätts för i nära relationer och vad vi tillsammans kan göra för att lyfta och förebygga det.

Görel Granström, Umeå universitet

Görel Granström är docent i rättsvetenskap vid juridiska institutionen på Umeå universitet. Hon forskar om brottsoffers rättigheter i kontakten med rättsväsendet med ett särskilt fokus på den rättsliga regleringen av hatbrott. Hennes föreläsning handlar om varför kön inte skyddas i den svenska regleringen av hatbrott och om det kan vara dags för en förändrad syn på vilka grupper och grunder som borde ges skydd.

Olivia Bergendahl, scenpoet och författare

Olivia Bergendahl är scenpoet och författare. 2007 blev hon, 17 år gammal, svensk mästare i Poetry Slam och sedan världsfyra året därpå. Olivia Bergendahl har gett ut diktsamlingen Demo, romanen Efter Ekot samt, med stråkkvartetten Olivias Poesiorkester, skivan Eldorado.

Komferensen arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Trollhättans Stad, Utväg Södra Älvsborg och Göteborgs stad.

(informationen kommer från detta Facebook-event