After work: Mot ett mer aktivt medborgarskap?

tors 17:30 (19/04-2018)  -  tors 19:00 (19/04-2018)
Scandic Europa

Som medborgare har vi rätt att vara med och påverka politiken. Men hur ser vårt deltagande i olika beslutsprocesser ut på lokal nivå? Skiljer det sig åt beroende på om vi bor i Angered eller Torslanda? Kan ett ökat kollektivt agerande skapa tillit och leda till minskad ojämlikhet och segregation?

Välkommen på after work med forskare!

MEDVERKANDE

Kerstin Bartholdsson, universitetslektor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Stina Hansson, fil dr i freds- och utvecklingsforskning och in house-forskare på Angereds Stadsdelsförvaltning, Göteborgs Stad

Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Johan Söderman, docent, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

MODERATOR

Torgny Nordin, journalist och författare

Samtalet är en del av Vetenskapsfestivalen och arrangeras i samarbete mellan Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

PLATS

Restaurang HAK, Scandic Europa

Åldersgräns: 18 år

Gratis inträde

(Informationen kommer från detta Facebook-event).