Afrosvensk Festival 2018

lör 10:00 (05/05-2018)  -  sön 01:00 (06/05-2018)
Världskulturmuseet

Vi planera en festival som samlar den afrikanska kontinentens olika kulturyttringar inom konsten och musiken den 5 Maj 2018 på världskulturmuseet.
Afrosvensk Mångkulturell Festival som heter Festivalen har som syftet att nyansera bilden av delar av den afrikanska kontinenten och att knyta an till den svenska kulturen.
Inför programmet planeras för internationella artister som Sauti sol från Kenya, Sekouba Bambino från Guinea. Lokala artister, dansare och konstnärer bjuds också in. Vi planerar för panelsamtal och dialoger samt föreläsningar med Madou Djallow med flera. Ett flertal workshops inom såväl konsthantverk som aktuella ämnen erbjuds publiken. En programpunkt under festivalen är också att hylla afrosvenskar som gör goda insatser i det svenska samhället. 
Projektet ökar den interkulturella dialogen i staden och erbjuder en mötesplats för det öppna samtalet.
Vi välkomnar Alla !

(Informationen kommer från detta Facebook-event).